top of page

Custom Services (Special!)

บริการงานไม้จริง ไว้ใน J.Timber Thailand (1967)

เป้าหมายของเราคือการ 'Bringing Life to your Home' มอบประสบการณ์พื้นไม้จริงที่แสดงออกถึงเจ้าของบ้านมากที่สุด

ทุกงานที่เกี่ยวข้องกับงานไม้จริง สามารถปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้จริงได้เลย

Mercedez Sprinter - Wood flooring custom

เพิ่มความหรูหราให้รถคุณด้วยพื้นไม้ custom

Defender - Wood flooring custom

งานปูพื้นไม้จริงในรถสำหรับ Collector สายตกแต่งรถ

Custom Furniture (One-of-a-kind)

Dining Table

Chair

Console

Console